Bescherm je klassieker
én het milieu 

Je bent trots op je klassieke auto en bent er zuinig op. Alleen al ernaar kijken en ermee pronken is heerlijk, maar het liefst ga je er bij gelegenheid ook even mee rijden. Dan is optimale bescherming van je klassieker belangrijk. En dat is nou precies wat Ecomaxx biedt: schone, lang houdbare brandstof voor alle klassieke auto’s met benzinemotoren. De brandstoffen van Ecomaxx verouderen niet waardoor je klassieker altijd start. Bovendien is de verbranding een stuk schoner dan die van gewone pompbenzine. Dat is beter voor de motor, maar ook voor gezondheid en milieu.


ECOMAXX
CLASSIC CAR FUEL

Ecomaxx Classic Car Fuel is een schone benzine voor alle klassieke auto’s met benzinemotoren. De benzine is ongelood, lang houdbaar en van hoogwaardige kwaliteit. Dus ook perfect te gebruiken voor zwaarbelaste klassieke motoren en voor carburateur- en injectiemotoren.
Ecomaxx Classic Car Fuel veroudert niet, verbrandt schoner dan gewone pompbenzine en zorgt ervoor dat je klassieker altijd start. De ideale overwinteringsbenzine dus!


DE VOORDELEN

 • Voor alle klassieke auto’s met benzinemotoren 
 • Meer dan 3 jaar houdbaar
 • Minder uitstoot van schadelijke stoffen
 • Schonere verbranding
 • Ideaal voor het aftanken voor de winterstop
 • Probleemloos starten, zelfs na lang stilstaan
 • Uitwisselbaar met alle soorten pompbenzine
 • Vervangt E5- en E10-benzine
 • Maakt brandstofadditieven overbodig
 • Direct te gebruiken, zonder aanpassingen te doen
 • Ethanolvrij

Het E10-probleem


Het zal bezitters van oudere auto’s en klassiekers niet ontgaan zijn: de opmars van E10-benzine. Beter voor het milieu, maar niet voor rubbers, roest- en gomvorming.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, schrijft het kabinet per 1 oktober 2019 de massale invoering van E10 voor. Dat is benzine met tweemaal zoveel ethanol als voorheen: maximaal 10 om maximaal 5 procent bij E5. Ethanol is schoon maar schadelijk voor het brandstofsysteem van auto’s uit de vorige eeuw, dus met een bouwjaar vóór 2000.

Gelukkig is er
Ecomaxx Classic Car Fuel,
dat vrij is van schadelijke stoffen. 

Om te voorkomen dat we nooit meer een fraaie klassieker op de weg zien of, erger nog, bezitters van oudere auto’s met dure reparaties te maken krijgen, heeft GVG Oliehandel Ecomaxx Classic Car Fuel ontwikkeld.

Ecomaxx Classic Car Fuel is verkrijgbaar in jerrycans van 20 liter bij Classic Car-dealers. Het is er ook voor brommers, scooters, motoren en boten.

Schoner en lang houdbaar


De brandstoffen onder het label Ecomaxx zijn geheel ethanolvrij en 100 procent uitwisselbaar met alle soorten benzine aan de pomp. Ook verbrandt het veel schoner dan gewone brandstof, wat koolaanslag op kleppen en zuigers voorkomt. Nog meer voordelen: Ecomaxx verbrandt reukloos, bevat anders dan E10 geen schadelijke stoffen als benzeen en tolueen én is minimaal drie jaar houdbaar. Dankzij zijn unieke eigenschappen voorkomt Ecomaxx kostbare reparaties.

Ideaal voor winterstalling


Het is niet nodig om Ecomaxx Classic Car Fuel het hele jaar door te gebruiken. Tank bij voorkeur E5-benzine, die minder verkrijgbaar wordt maar nog wel beschikbaar blijft. Ecomaxx is ideaal voor de winterstalling. Rij de tank zo ver mogelijk leeg en vul hem daarna met Ecomaxx. Maak nog een laatste rit voor de winterstop, zodat de Ecomaxx zich verspreidt in het brandstofsysteem. Op die manier raakt het systeem tijdens de maanden van stilstand gegarandeerd niet aangetast en kun je in de lente weer probleemloos van je old- of youngtimer genieten

E10-problemen
welke Ecomaxx voorkomt:

* Korte houdbaarheid benzine
* Ethanol lost oude rubber- en kunststofdelen op
* Ethanol kan metalen oxideren, waardoor roestvorming in de tank kan ontstaan
* Ethanol trekt vocht aan uit de lucht en kan daardoor afscheiden (separeren)
* Door afscheiding ontstaat een zure waterlaag in tank en carburateur, wat tot corrosie leidt
* Door afscheiding kan het octaangehalte lager worden en pingelen optreden
* Ethanol kan met water gomvorming veroorzaken
* Ethanol mengt zeer slecht met tweetaktoliën
* Vapor lock bij carburateurmotoren, oftewel: belvorming in de benzineleiding
* Armer lopende motor, met als gevolg een hetere verbranding
* 2 tot 7 procent meer brandstofverbruik
* Lakvorming op brandstofinjectoren

Uw klassieker en E5/E10

Op veel klassieke benzine motoren zit origineel een bronzen of een aluminium carburateur gemonteerd.

Er doen veel (spook)verhalen de ronde over het gebruik van hedendaagse benzinesoorten. Hieronder enige uitleg daarover. Onderstaand is onze opinie vanuit de praktijk.

Welke benzine moet ik gebruiken?

Voor de meeste benzine motoren raden wij aan om de ‘premium’ benzine van de bekende merken te gebruiken (bijvoorbeeld Shell V-power, Total Excellium, BP Ultimate, etc).
Over het algemeen kan worden gesteld dat deze benzine soorten – tot op heden – minder bio-ethanol blijken te bevatten dan de nu gangbare E10 benzine (vaak staat er nog Euro95 op de pomp!).

Vraag aan de pomp om informatie als niet duidelijk is welke benzine wordt aangeboden.

Technisch gezien volstaat E10 (voorheen Euro95) benzine ook, maar deze benzine bevat tot 10% bio-ethanol (vandaar de naam E10).
Dit heeft een aantal nadelige gevolgen voor onder andere de carburateur, maar vaak ook voor de brandstofpomp en de tank.

Zie verderop (de derde kolom) voor meer informatie daarover. 

Moet ik loodvervanger gebruiken?

De meeste klassieke motoren stammen uit de tijd dat gelode benzine de standaard was.
Lood (tetraethyllood) in de benzine verhoogt het octaangetal en beschermt de klepzittingen tegen inslaan, er wordt een oxidelaagje op de zitting gevormd. Daarnaast voorziet het in de smering van de klepstelen en klepgeleiders. Omdat de klepzittingen van een benzine motor vaak direct in het – relatief zachte – gietijzer van het cilinderblok gefreesd zijn, is het gebruik van gelode benzine van positieve invloed op de levensduur van de kleppen en zittingen.
Vandaag de dag is het gebruik van lood in benzine verboden.

Als alternatief is er zogenaamde loodvervanger op de markt. In vergelijking met lood beschermt loodvervanger slechts ten dele de klepzittingen tegen inslaan. Loodvervanger heeft niet de octaanverhogende functie van lood en ook niet de smerende functie (voor de klepstelen).

Daarnaast kent het gebruik van loodvervanger ook een groot nadeel: er vormt zich een afzetting op de klepstelen en klepgeleider, wat niet ten goede komt van de speling van de klepsteel in de geleider. Dit werkt kleppen die blijven hangen in de hand na verloop van tijd.

Omdat de nadelen soms groter zijn dan de voordelen, kan dit niet bij elke motor standaard worden aangeraden. Zijn de klepzittingen al wel vervangen door hardstalen exemplaren (vraag dit na bij uw revisiebedrijf) dan is lood of loodvervanger in de benzine bij voorbaat al niet meer nodig. 

Ethanol en de gevolgen

Waarom zit er ethanol in de hedendaagse benzine, en wat zijn de gevolgen?
Door regelgeving vanuit de EU wordt door benzine producenten een steeds toenemend percentage bio-ethanol aan de benzine toegevoegd, om o.a. zo aan de gestelde CO2 uitstoot eisen te kunnen voldoen in de toekomst.

Met name kunststof vlotters in carburateurs hebben te lijden van deze toevoeging aan de benzine, maar ook aluminium delen worden aangetast door corrosie.
Veel originele kunststof vlotters worden onder invloed van ethanol week. Gevolg: de vlotter zet meer uit bij doorwarmen van de motor, en kan blijven hangen in de vlotterbak met als gevolg dat de benzinetoevoer afgesloten wordt. Dit gebeurt met name als de motor gestopt wordt en kort daarna weer gestart wordt. Deze problemen komen vaak niet alleen, maar samen met andere problemen, zoals een dichtgeslibde koeling (motor en daarmee carburateur worden lokaal te heet), vervuilde carburateur, etc. Voor sommige merken is ook een messing vlotter van hetzelfde model leverbaar, sommige merken laten vlotters van Nitrophyl maken als vervanging voor de originele kunststof vlotter.

Corrosie van aluminium delen als gevolg van ethanol in de benzine leidt tot beschadiging en verstopping van de carburateur en - wanneer aanwezig - ook van de brandstofpomp. Corrosie van aluminium als gevolg van ethanol in de benzine is een proces wat versneld wordt door de aanwezigheid van water in de brandstof. Water in de brandstoftank als gevolg van condensvorming dient te worden beperkt door een correcte tankconstructie en het frequent aftappen van het water middels een waterafscheider, of het toevoegen van een middel dat dit water bindt. Daarnaast is ethanol hygroscopisch (dat wil zeggen, ethanol onttrekt waterdamp uit lucht). Dit is eveneens van negatieve invloed op de brandstofkwaliteit en corrosie van aluminium delen. Het residu van aluminium corrosie als gevolg van ethanol in de benzine is uitsluitend goed te verwijderen door middel van glasparelen van het materiaal, waarna het ultrasoon gereinigd wordt.

Ten slotte is de standtijd van benzine met daarin bio-ethanol aanzienlijk korter dan bezine zonder. De standtijd is de tijd die de brandstof ongebruikt kan worden opgeslagen zonder te degraderen, bij E10 brandstof is dit minder dan 3 maanden. 

Tips?

Hieronder een aantal tips om zo goed mogelijk met de huidige brandstof om te gaan:

Tank premium benzine
Indien dit niet verkrijgbaar is volstaat E5 ook, mits bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. E10 raden wij absoluut af!

Gebruik een additief wat de nadelige gevolgen van ethanol in de benzine tegengaat.

Zorg dat de tank vol is als er niet gereden wordt; dit voorkomt condensvorming in de tank. Als er langer dan 3 maanden niet gereden wordt is het juist weer beter om de tank volledig af te tappen.

Zorg dat het brandstoffilter schoon is en vervang deze jaarlijks of reinig deze als het een uitwasbaar filter element betreft.

Zorg dat de tank 100% schoon is en dat het afzuigpunt / aftap op het diepste punt zit. Is dit niet het geval, dan verzamelt zich vuil op de bodem in de loop der jaren en dit komt ooit een keer mee de leiding in.

De carburateur aftappen in de winter? Nog beter is om de carburateur vol te zetten met vol-synthetische benzine (daar zit geen ethanol in). Ecomaxx of Aspen 4-takt benzine kan hier bijvoorbeeld voor gebruikt worden.

Om veiligheidsredenen is het van groot belang dat de carburateur en ook de rest van het brandstofsysteem volledig lekvrij is!

Adres

Doorbraakweg 18
7783 DC  Gramsbergen
Nederland


Contact

Email: info@bccp.nl
Telefoon: +31 (0) 524 562 507 

Links
Openingstijden

Dinsdag t/m Vrijdag 09.00-12.00 & 13.30-16.00uur
eventueel afwijkende tijden worden hier weergegeven.