google-site-verification: googledf739218157b8d64.html

Top restauratie van klassieke carburateurs

Verken onze website,
en kijk eens wat wij voor u kunnen betekenen

Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1987 hebben we ruim tijd gehad, om een enorme kennis te vergaren over allerlei klassieke brandstofsystemen, waarschijnlijk is ook uw auto voor ons geen 'onbekende'....


Via het menu aan de bovenkant (en de links op de verschillende paginas) kunt u kennismaken met onze diensten en activiteiten.


In onze werkplaats in Gramsbergen kunt u ons hele voorraad assortiment live bekijken, het grootste deel van de items die door uzelf gemonteerd kunnen worden zijn ook via onze webshop te bestellen.  

Wij proberen onze webshop wekelijks te actualiseren.

Restauratie ....  het blijft vakwerk! 


Wij hebben ons gespecialiseerd in de merken SU, Zenith/Stromberg en Weber, allemaal europese merken waarmee wij sinds ons oprichtingsjaar in 1987 werken. Inmiddels is het aanbod in onze restauratie afdeling behoorlijk uitgebreid, en voor vrijwel alle europese carburateurs is wel een oplossing te vinden, ook historische japanse en amerikaanse carburateurs komen regelmatig voor.

Wij hebben een moderne werkplaats, met alle apparatuur om zelfs de lastigste klussen te klaren

Het filmpje hiernaast toont de mogelijkheden binnen ons Dynojet Testing Centre.
Het filmpje is inmiddels bejaard, de oude computers zijn  inmiddels naar de eeuwige jachtvelden, maar beproefde procedures blijven gelijk.


Hieronder alvast wat voorbeelden, u vind andere modellen door in het menu aan de bovenzijde een afdeling te kiezen


Restauratie van carburateurs

zoveel mogelijk met origineel materiaal

Sinds 1987 restaureren wij carburateurs van diverse merken, het bouwjaar is daarbij ondergeschikt aan het toekomstig rijgenot

Levering van onderdelen

SU, Weber en Zenith/Stomberg origineel

Wij leveren sinds 1989 onderdelen van SU, Weber en Zenith/Stromberg. Inmiddels wordt de voorraad Z/S ras minder, maar voor Weber en SU liggen vrijwel alle componenten op voorraad.
Voor veel andere merken leveren wij bruikbare servicekits.

Ontsteking

Wij zijn voorstander van electronische ontsteking

Of uw voorkeur nu uitgaat naar 123 ignition, Lumenition of  Magnetronic, vrijwel iedere elektronische ontsteking is beter dan puntjes.

Dynojet Testing Centre

Allen meten doet beter weten

Een vaak gejatte term, maar hij was orgineeel
van ons, alleen meten doet zeker weten.
Kom en breng uw auto naar Gramsbergen,
voor een grondige check-up op onze
Dynojet rollentestbank

Geschikte SU Carburateurs

Een stukje tekst over toepassing van meerdere carburateurs op een motor ter lering ende vermaak

SU carburateur zin (en onzin)

DoeHetZelf afstellen van SU carburateurs, leuk geschreven stukje

Een vlot geschreven stukje redelijk bruikbare info

U moet het geheel wel met aandacht lezen.

Dubbele Weber  vlot afstellen

In deze tekst wat tips

Uiteraard is het handiger om dit door een specialist te laten doen

Bougies

Wat gaat er goed of fout bij een bepaald kleurtje

onze oude informatie over bougies.

Bij het tunen van een motor komt altijd de vraag naar boven over de keuze van de meest geschikte carburateur en het aantal daarvan. Iedere motor heeft, op basis van de cilinderinhoud, een maximum voor de benodigde hoeveelheid lucht. Als ze er voor deze motor en carburateur moet worden gekozen heeft het geen enkel nut een type te kiezen dat meer lucht door kan laten dan de motor maximaal vraagt. Als we een grotere carburateur kiezen zullen we dus nooit de volledige potentie daarvan aanspreken en geven we misschien meer geld uit dan noodzakelijk. Een carburateur die niet over zijn volledige bereik wordt gebruikt zal minder efficiënt functioneren dan mogelijk is. Afgezien van de keuze van het type carburateur ligt er ook nog de vraag van het aantal. In essentie kun je kiezen tussen een grote of meerdere kleinere carburateurs. De keuze voor twee, drie of vier carburateurs is mogelijk. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig en er moet meestal een compromis worden gezocht.

Allereerst kijken we naar een enkelvoudige carburateur. In relatie tot de hoeveelheid doorgelaten lucht zal een grote SU carburateur net zoveel vermogen produceren als twee kleinere met het zelfde venturi-oppervlak, ervan uitgaande dat de overige zaken onveranderd zijn. Dit laatste is lang niet altijd mogelijk. De stroming van een gasmengsel is bij een enkelvoudige carburateur ongunstiger dan ingeval van twee carburateurs. Als we één carburateur hebben die een viercilinder of zescilinder motor voedt zullen de buitenste cilinders minder vermogen leveren dan de twee middelste. Door twee carburateurs toe te passen zal de verdeling van het gasmengsel veel gunstiger zijn en uiteindelijk leiden tot een lager benzineverbruik.

Vaak wordt gedacht dat het benzineverbruik bij twee carburateurs hoger zal zijn dan met een carburateur onder het motto: twee verbruiken meer dan één. Dit is niet het geval. Onder perfecte condities zal een dubbele carburateur hetzelfde benzineverbruik hebben als een enkelvoudige carburateur. Door en betere stroming van het gasmengsel is het de verwachting dat het benzineverbruik bij een dubbele carburateur zelfs lager is. Een nadeel van meervoudige carburateurs is het synchroniseren bij het afstellen van de motor.

Het is in de praktijk lang niet altijd zo dat het toepassen van een dubbele carburateur leidt tot een lager benzineverbruik. Wanneer het vermogen van de motor toeneemt door toepassing van de dubbele carburateur, dan zal ook het benzineverbruik stijgen. Kennelijk kon de motor bij een enkele carburateur onvoldoende lucht aanzuigen.

Om de keuze van het type carburateur en het aantal te vereenvoudigen is onderstaande grafiek opgesteld. Deze grafiek moet opgevat worden als een richtlijn en is zeker niet absoluut. Er is een behoorlijke overlap in de mogelijkheden.


Racemotoren kunnen in bepaalde gevallen meer vermogen opwekken bij een carburateur die één maat groter is.

Bij normale standaard motoren kan een maat kleiner worden genomen dan aangegeven.

Supercharged motoren kunnen tot 80% meer vermogen leveren bij een bepaald type carburateur; de maat van de carburateur kan daarom kleiner gekozen worden dan aangegeven.

In de grafiek staan de lucht-doorlaatmaten van de carburateurs aangegeven.

Deze maten hebben betrekking op de volgende typen carburateurs:

Diameter doorlaat in inch

Typen carburateurs:

1 1/8" H1

1 1/4 H2, HS2

1 1/2 H4, HD4, HS4, HS4C, HIF 4

1 3/4 H6, HD6, HS6, HIF 6

1 7/8 HIF 7

2 H8, HD*, HS8


Door de - op papier eenvoudige - constructie van SU- en Stromberg-carburateurs lijkt het afstellen een fluitje van een  cent. In de praktijk valt het resultaat dikwijls tegen. Daarvoor is een simpele verklaring:

ten onrechte wordt er meestal van uit gegaan dat de afstelling van contactpunten, ontstekingtijdstip en klepspeling in orde is. Ook worden soms te koude bougies gemonteerd. Volgens veel werkplaats-handboeken moeten, wanneer hard wordt gereden, koudere bougies worden gebruikt. De samenstellers van die boeken hebben dan echter wel een iets andere 

voorstelling van snelheid dan de gemiddelde ”sportief rijdende” eigenaar.

Bijvoorbeeld bij een Big Healey wordt door de fabriek, afhankelijk van de rijstijl, een hele

reeks mogelijkheden opgesomd, uiteenlopend van Champion N 5Y tot N 12Y. NGK bougies voldoen  volgens ons veel beter, ze geven een optimale verbranding en 

voldoen aan de eisen van zowel de sportieve als de toeristisch ingestelde  rijder. 

Meten is weten!

De motor moet, om de carburatie goed te kunnen afstellen, op bedrijfstemperatuur zijn. Dit karwei begint met het verwijderen 

van de luchtfilters. Daarna worden de stelschroeven van het stationaire

toerental volledig teruggedraaid, zodat je kunt controleren of beide  gaskleppen gelijktijdig opengaan. Vervolgens moeten de zuigkamers en de zuigers van de beide carburateurs worden verwijderd. Het is raadzaam om ze te merken, zodat ze weer op de oorspronkelijke plaats terecht 

komen. De sproeiernaalden moeten natuurlijk exact even ver uitsteken; dat  kan worden gecontroleerd door de naalden naast elkaar te houden. Met de pen van een schuifmaat kan de afstelling van de sproeierzitting 

worden gecontroleerd. De zitting dient, als basisafstelling, 1.5 mm onder de carburateurbodem te liggen. De hoogte

kan, afhankelijk van het type carburateur, worden ingesteld met een grote moer aan de onderkant of een stelschroef

aan de zijkant. Zuiger en zuigerkamer kunnen daarna weer worden gemonteerd.

Bij Stromberg-carburateurs dient te

worden gelet op de juiste positie van het membraam (uitsparing). De zuiger moet, na de montage van de zuigerkamer,

zonder wrijving in de sproeieropening zakken. Indien dit niet het geval is is, moet de sproeierzitting worden  gecentreerd. 

Bij het volgende gedeelte van de “operatie” is het handig om hulp te hebben van iemand die het gaspedaal kan  bedienen. Het gas moet daarbij worden ingetrapt tot de toerenteller 1500tpm aangeeft. Beide carburateurs moeten nu even veel lucht aanzuigen. De hoeveelheid kan worden afgesteld met de stelschroef van de verbindingsstang van de gaskleppen. De luchttoevoer dient bij voorkeur te worden gemeten met de flowmeter (bijvoorbeeld een SK-meter, dat is een debietmeter), 

die op de inlaatopening wordt geplaatst.

De ouderwetse methode waarbij wordt geluisterd met een stukje slang, is

minder nauwkeurig.

Zodra beide carburateurs evenveel lucht

aanzuigen, moetende sproeierzittingen

worden verdraaid tot de motor goed

loopt, vlot oppakt gasgeven en, indien de

apparatuur aanwezig is, een goede COwaarde geeft. Het beste resultaat kan

worden bereikt met een op een Lambdasonde aangesloten viergasmeter

Wanneer de carburator instelling niet 

constant blijft, is slijtage van de

bewegende delen dikwijls de oorzaak.

Controleer ook of er in het reservoirtje 

van de schokdemper in de zuigkamer

nog voldoende olie zit. Gebruik daarvoor speciale carburatorolie.

Het olieniveau is afhankelijk van het type carburator. Bij typen met een afsluitdop met een ontluchtingsgaatje komt het niveau meestal tot 12mm boven de buis van het zuigertje. Als de dop geen gaatje heeft 

moet tot ongeveer 12mm onder het buisje worden bijgevuld. Nadat de luchtfilters zijn aangebracht, wordt tijdens een

flinke proefrit duidelijk of een optimaal resultaat is bereikt

Voor het instellen van dubbele Weber carburateurs zijn ook al zulke leuke korte handleidingen te vinden.

Instellen van stationair toerental en versneld gas: 

Voordat u de carburateurs aanpast, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1) De motor heeft de normale bedrijfstemperatuur

2) Het gasbedeningsmechanisme (en retourveer) werkt correct 

3) Er zijn geen luchtlekken of elektrische storingen zijn

4) De brandstofdruk is goed(niet te hoog)

Een redelijk stationair toerental voor een matig aangepaste motor op Webers ligt tussen de 900 - 1100 tpm.

Start de motor en laat deze op bedrijfstemperatuur komen. Dit kan betekenen dat het stationaire toerental wordt aangepast terwijl de motor opwarmt. Terugspugen (van een kuchje tot zelfs backfires) door de achterkant van de carburateur geeft normaal aan dat het mengsel te arm is, of de timing buiten specificaties is.

Als dit gebeurt terwijl de motor warm is en u weet dat het tijdstip in orde is, dan moet het mengsel rijker stellen op die cilinder.

Stel het stationair toerental zo dicht mogelijk bij de 900 tpm in.

Gebruik een debiet meter (luchtstroommeter) of carburateur synchronisator om het balansmechanisme tussen de beide carburateurs tussendoor in balans te brengen.

Wanneer het stationaire toerental op dit punt varieert, breng het terug naar ca. 900 tpm.

Als u zeker weet dat de carburateurs dezelfde hoeveelheid lucht aanzuigen, controleert u alle stationair

mengschroeven, draai de schroef linksom om rijker maken of rechtsom om armer te maken, en laat de motor na elke afstelling 5 - 10 seconden bezinken.


Tijdens deze procedure kan het stationaire toerental hoger worden, dus pas het opnieuw aan en herhaal de procedure voor elk carb vat.

Het mengsel is correct wanneer een kwartslag in een van beide richting er voor zorgt ervoor dat het motortoerental daalt.

Nadat alle mengschroeven zijn geplaatst, moet het stationair toerental redelijk gelijk zijn zonder waarneembaar 'schommelen' van de motor.


DCOE Webers hebben een koudstartcircuit (choke). Het is heel gemakkelijk om de motor te verzuipen en uw bougies vet te laten slaan wanneer u daarmee ruw omgaat.


De alternatieve techniek voor koud starten is als volgt:

In plaats van het choke-mechanisme te gebruiken, moet u het gaspedaal een paar keer snel volledig indrukken,

start vervolgens de motor op een licht gaspedaal. De carburateur geeft een beetje brandstof telkens wanneer u het gaspedaal indrukt, wat in de carburateurs worden geïnjecteerd. Als de motor niet onmiddelijk 

start, dan herhaalt u de procedure.

De motor zou moeten starten, maar heeft even een rustpunt nodig voor een minuut of twee voordat deze tot en normale stationairloop teruggekeerd.